Inloopsessie Koutershof Groot Succes!!

Nadat S-computers met een duidelijk en goed informatief stukje in de Zundertse Bode stond was het aangenaam druk tijdens de inloopsessie die op vrijdag 16 juli plaats vond.

Wij danken iedereen voor zijn of haar spontane interesse. Voor iedereen die niet is langs geweest. Treur niet, u kunt op dinsdag 03 augustus aanstaande van 15.00 tot 19.00 uur terecht in het Cultureel Centrum Zundert.